Sorunlarınıza

Aradığınız Çözümleriz

En iyi çözümleri sunmaktayız.

Keşfet

Alanında

Başarılı Avukatlar

En iyi avukatlar ile çalışmaktayız.

Keşfet
a

En Saygın

Avukat Bürolarındanız.

Türkiyedeki sayılı avukatlık bürolarındanız.

Keşfet

Sizlere Sunduğumuz
Hizmetler

Avukatlık hizmetlerine başvurmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Avukatınız, size hukuki konularda danışmanlık sağlayacak ve gerektiğinde temsil hizmeti sunacaktır.

Can Hukuk Bürosu

Güvenilir
Sertifika

Biz Kimiz?

Hakkımızda

2016 yılında İstanbul’da Tuba Can tarafından kurulan Can Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurulduğu günden bu yana sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir. Hali hazırda da bir çok alanda hukuki hizmet verilmekle beraber, departmanlara ayrılarak yapılan organizasyonda müvekkillerine en iyi çözümü sunmaktadır. 

Bir Avukattan Daha Fazlasıyız

 • Davanızda Bir Adım Önde Olun

  Can HUkuk Bürosu
 • Sorun Çözme

  Sorunlarınıza en iyi çözüme ulaştırmaktayız

 • Güvenilirlik

  Önceliğimiz sizin güveninizi sağlamaktır

 • İzlenilen Yol

  İzlediğimiz yolda sizlerin de görüşleriyle hareket etmekteyiz.

Avukatlık Bürosu
Avukat
Fırsatlar

Size Sunduğumuz
Fırsatlar

Sizlere sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak için bize ulaşın.

 • En İyi Çözüm Yolu

 • Davanıza Ortak

 • Güven Sağlayıcı Sistem

 • Sanal
  Zorbacılık

 • Ara
  Buluculuk

 • Sağlık
  Sorunları

 • Hırsızlık
  & Dolandırıcılık

Profesyonel Ekip

Ekibimiz

AV. TUBA CAN

AV. TUBA CAN

Kurucu Avukat

AV. İBRAHİM HALİL CAN

AV. İBRAHİM HALİL CAN

Avukat

ÇİĞDEM ÖZER

ÇİĞDEM ÖZER

Danışman

HAKTAN DOĞAN DEMİREZEN

HAKTAN DOĞAN DEMİREZEN

Takip Görevlisi

Can Hukuk Bürosu
Neden Biz?

Misyon & Vizyon

Can Hukuk Bürosu, bir çok alanda uzmanlaşmış kadrosuyla müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Güçlü müvekkil portföyüne sahip olan Can Hukuk Bürosu’nun nihai hedefi ise; hukuka uygun çözüm yolları ile adaletin sağlanmasına ve müvekkillerinin hukuki uyuşmazlıklarına en uygun çözümü sunmaktır. 

Başarılı Projeler

90%

Çözüm

80%
Bloglar

Son Bloglar & Yazılar

Sizlere sunmuş olduğumuz bloglara göz atabilirsiniz.

Avukatlık Bürosu İletişim

Davanızda Size Yardımcı Olabilmek
İçin Bizimle İletişime Geçin

Can HUkuk Bürosu
EN

Şartlar ve Koşullar

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI


1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Can Hukuk Bürosu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

   

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

Reklam tercihlerini analiz etmek için,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Can Hukuk Bürosu ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Can Hukuk Bürosu altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

Can Hukuk Bürosu internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Can Hukuk Bürosu ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

Can Hukuk Bürosu, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.


6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Can Hukuk Bürosu ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.


7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Can Hukuk Bürosu, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Can Hukuk Bürosu’nun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Can Hukuk Bürosu’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Can Hukuk Bürosu'na (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


10. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Can Hukuk Bürosu tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini e-posta yolu ile iletebilirler.

Can Hukuk Bürosu iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Can Hukuk Bürosu, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan Can Hukuk Bürosu ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Can Hukuk Bürosu'na başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.


Bu sözleşme en son 01/01/2020 tarihinde güncellenmiştir.


Gizlilik Politikası

İNTERNET SİTESİ KULLANIMI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Can Hukuk Bürosu tarafından, Can Hukuk Bürosu Web Sitesi adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması Can Hukuk Bürosu'nun önde gelen ilkelerinden olup, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.

 

1.   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve davranış bilgileri, referans, üyelik ve kullanıcı bilgileri, işlem güvenliği, çerez bilgileri) Can Hukuk Bürosu Web Sitesi adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kullanıcıların doğru yönlendirilebilmesi, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

b) Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

işlenebilecektir.

 

2.   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

3.   Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.